MENU
Aula_close Layer 1

Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsen blev valgt sommeren 2018 for en 4-årig periode. Vi har som bestyrelse været i en form for opstartsfase i længere tid end normalt. I det første år er der blevet brugt mange ressourcer på at finde vores ben. Dels fordi vi som ny bestyrelse har arbejdet med struktur for møderne, og dels for arbejdet mellem møderne. Men mest fordi der har været udskiftning både i ledelsen og i ledelsesstrukturen. 

Som forældrebestyrelse har man pligt til at arbejde med de principper, som rammesætter kerneydelsen for skolens og dagtilbuddets personale. Vi har nu fundet ind i en god rytme, som tilgodeser dette, så der er ved at komme god fremdrift i også dette arbejde.

En fælles passion for os i bestyrelsen er at arbejde for gode rammer for vores børn, og også at arbejde for en levende institution på Nordlangeland, som involverer børn og voksne og samler mennesker. Dette forsøger vi løbende at angribe fra forskellige vinkler. 

Derudover bringer vi alle nogle kæpheste ind i arbejdet, som vi også prioriterer at give plads på møderne. Og hvis du som forælder har noget på hjerte, så tag endelig kontakt.