Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Nordstjernen

Det vi særligt kan

Hos os arbejder vi bevidst med den røde tråd i barnets liv. Nordstjernen er en del af landsbyordning med både småbørnsgruppe, børnehave, skole bh.kl.-6 klasse. Hos os er vi optaget af børnefællesskaber og arbejder bevidst sammen med skolen på anderledes dage og emneuger.

Vi kan tilbyde en flot daginstitution med rig mulighed for deltagelsesmuligheder i forskellige miljøer. Vi har et lækkert motorikrum, snoezelrum, læsemiljø, en skøn legeplads og vild natur i baghaven. De forskellige miljøer understøtter nærhed, tryghed og udvikling.

Vi er meget optaget af, at hos os er der plads til forskellighed. Vi arbejder bevidst med, at alle børn skal føle sig mødt, set og anerkendt. Stuen er bygget op om pædagogiske læringsmiljøer med plads til forskellige børnefællesskaber med fokus på tryghed, trivsel og udvikling.

I Børnehuset Nordstjernens pædagogik tager vi udgangspunkt i det enkelte barn, hvor der gives plads og forståelse for den enkeltes personlighed, men under hensynstagen til gruppefællesskabet.

I vores pædagogik arbejder vi med fokus på:

 • Deltagelsesmuligheder

 • Børnefællesskaber

 • Faste genkendelige rutiner

 • Traditioner

 • Barneperspektivet

 • Tegn på læring

 • Læringshjulet

Herudover inddrages andre metoder, som er relevante for konkrete aktiviteter.

Nordstjernen følger BUPLs  anbefalede normering. Vi arbejder målrettet med strukturering af børnenes hverdag, og er opmærksomme på, at børnene får en siesta i en ofte lang institutionsdag. Læringsmiljøer er naturligt medtænkt i vores pædagogiske praksis, med flere afgrænsede miljøer, som giver gode rammer for børns dannelse, læring, udvikling, leg, fordybelse og sanseintegration.

Alle børn har ret til at opleve sig inkluderet og føle sig anerkendt, i den sammenhæng er vi opmærksomme på, at vi som voksne er rollemodeller og væsentlige for den anerkendende tilgang, den gode samtale og kulturen i Nordstjernen.

Det gode børneliv i Børnehuset Nordstjernen er kendetegnende ved, at vi ser det værdifuldt:

 • At opleve tryghed og omsorg

 • At føle sig inkluderet  - Alle børn skal opleve sig som en del af fællesskabet

 • At føle sig anerkendt - Alle børn skal opleve sig hørt, set og forstået

 • At være i et udviklende læringsmiljø